...

روانشناس بالینی

شایستگی اخلاقی چیست؟
شهریور ۲۵, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه در مقالات توسط
شایستگی اخلاقی چیست؟ در این مقاله می پردازیم به تفاوت میان افردی که دارای هوش اخلاقی هستند و افرادی که اصول اخلاقی رامی شناسند. صرف دانستن هوش اخلاقی سبب ایجاد شایستگی اخلاقی نمی شود. چه بسیار افرادی که حتی خودشان در جایگاه اموزش اخلاق قرار داشته اند،ولی دارای شایستگی ...
ادامه مطلب