...

تنظیم هیجان5

تنظیم هیجان ۵
شهریور ۴, ۱۳۹۷ بدون دیدگاه در تنظیم هیجان5 توسط
تنظیم هیجان۵: هیجان ها برای انسان آنقدر مهم هستند که بدون آن ها قادر نخواهد بود حتی تصمیم گیری صحیحی انجام دهد! همان قدر که درگیری با هیجانات و افراط در تجربه برخی هیجانات،نشناختن هیجانات و عدم تشخیص هیجان ها فرد را دچار سردرگمی و استدلال اشتباهی می کند،به همان اندازه، شفافیت هیجانی( شناختو تشخیص هیجان ها ...
ادامه مطلب