تربیت منابع انسانی

خلاقیت راهنمای نهایی برای درک مهم‌ترین توانایی بشر
خرداد ۱۹, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در تربیت منابع انسانی - کوچینگ - مقالات توسط
خلاقیت راهنمای نهایی برای درک مهم‌ترین توانایی بشر   خلاقیت یکی از آن ویژگی‌هایی است که به نظر می‌رسد افراد درک ذاتی از آن دارند , اما اگر واقعا ً از آن‌ها بخواهید آن را تعریف کنند , سکندری می‌خورند و پاسخی برای این پرسش ندارند . کار کردن ...
توسعه فردی برای کارمندان
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸ بدون دیدگاه در تربیت منابع انسانی - رشد شخصی - مقالات توسط
توسعه فردی برای کارمندان چرا سازمان‌ها به بهبود و توسعه فردی کارمندان خودنیاز دارند؟ بسیاری از افراد به دنبال بهبود شرایط خود در اجتماع هستند. این فرآیند در تمام حیطه‌های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و روانی معنا می‌یابد و هنگامی جامه  عمل به خود می‌پوشاند که فرد توانایی این را ...