...
بلاتکلیفی
تیر ۶, ۱۳۹۷ بدون دیدگاه در عمومی توسط
بلاتکلیفی دلبستگی_ناایمن وقتی درباره خودش تعریف می کرد،انگار از گناهکارترین و پست ترین انسان روی کره زمین صحبت می کرد… یک زندگی بخورونمیر،با همسری که خیلی علنی بهش خیانت می کرد،..اما او می گفت من لیاقت این زندگیرا ندارم! پر بود از درد و دل های تازه و گلویی پراز بغض ...
ادامه مطلب
اصالت
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷ بدون دیدگاه در عمومی توسط
اصالت_چیست؟   وقتی اصیل باشی، با یک غوره سردی ات نمی کند و با یک مویز گرمی! وقتی اصیل باشی، به خودت، دنیا،انسان ها، الطافِ پروردگارت، نگاهِ صفر و صد نخواهی داشت! به محض اینکه نمره ات در بخشی از زندگی کم خودت را شکست خورده نخواهی دید. تا ...
ادامه مطلب