بلاتکلیفی

بلاتکلیفی

دلبستگی_ناایمن

وقتی درباره خودش تعریف می کرد،انگار از گناهکارترین و پست ترین
انسان روی کره زمین صحبت می کرد… یک زندگی بخورونمیر،با همسری که خیلی علنی بهش
خیانت می کرد،..اما او می گفت من لیاقت این زندگیرا ندارم!

پر بود از درد و دل های تازه و گلویی پراز بغض و چشمانی پراز اشک..
خسته از بلاتکلیفی های فکری و ناتوانی ها در انتخاب…بمانم ها یا نمانم ها؟!
دوست داشتن ها یا دوست نداشتن ها؟! دیگر هیچ خوب و بدی را از همتشخیص نمی داد!
پر بود از تشویش ها و دو دلی ها…
رو آورده بود به سوی نوشتن تراژدی های عاشقانه ذهنی وخود گویی هایی با پایانی قهرمانانه،
که خودش در آن ها قهرمانِ نهایی بود…قهرمانِ فداکاری که به همسرش اجازه
می دهد با فردی که وارد رابطه شده است ازدواج کند و خودش معصومانهاز زندگی کنار  برود….
و بعد دوباره دچار خشم می شد و یک تراژدی خشنِ ذهنی برعکس،
طراحی می کرد، پراز انتقام و تحقیر و تهدید!
او من را یاد کودکانی انداخت که پر از ترس و اضطراب و بلاتکلیفی هستند!

بلا تکلیف بین دوست داشتنی بودن

برای مادر یا پدر و یا بی ارزش و بی عرضه بودن و دوست داشتنی نبودن!…
کودکانی که زیر دست مادرانِ متعارض رشد کرده اند… همان هایی که در نبود مادر بی قرار
می شوند و اشک میریزند و در کنار مادر، اورا میزنند و لجبازی می کنند!
بله این مراجع من پر بود از تجربه دلبستگیِ نا ایمن به والدینی که بد بین و منفی نگر بوده اند…
پر بود از تجربه مقصر بودن از سوی والدین، در هر امری…پر بود از نگرانی و احساس عدم امنیت!
و پر بود از خشم و نفرت از پدر… و همزمان عشقِ وصف ناشدنی به همان پدر!
همینک نیز همزمان هم عاشق همسرش بود و هم متنفر! و نمی توانست تصمیم بگیرد بماند یا
برود!رد پای کودکیِ پر دردش، حالا در تمامِ ۲۰ سال زندگی اش،سایه افکنده بود!

با کلی بیماری جسمی و روحی مراجعه کرده و حالا باید بشنود، مشکل انقدر قدیمی است که نیاز به درمان طولانی و صرف حوصله و وقت بسیاری دارد…با نگرانی می پرسد؛من برای زندگی کردن،
هیچ انگیزه ای ندارم…آیا حالم خوب می شود؟! و من با لبخند به او می گویم،کافی است بخواهید و کمکم کنید تا مسیر درست را به شما نشان بدهم…
او با امید سری تکان می دهد و با چشمانش قول می دهد ،
هر کاری از دستش برمی آید برای خودش انجام دهدو من هم قول می دهم،

همه تلاشم را برایش بکنم….

@leilynaeemi
#لیلی_نعیمی
#روانشناس_بالینی

اصالت

اصالت_چیست؟

 

وقتی اصیل باشی، با یک غوره سردی ات نمی کند و با یک مویز گرمی!

وقتی اصیل باشی، به خودت، دنیا،انسان ها، الطافِ پروردگارت، نگاهِ صفر و صد نخواهی داشت!

به محض اینکه نمره ات در بخشی از زندگی کم خودت را شکست خورده نخواهی دید.
تا افرادِ دورو برت کمی عوض شوند، از چشمت نمی افتند.
تا زندگی کمی سخت شود،نابود نمی شوی.تا ظواهر لطف و رحمت الهی را کمرنگ ببینی، دینت را نمی بازی.اصالت را در انسانهایی پیدا می کنیم که تاب اوریشان بالاست و نگاهشانبه پدیده ها، سیاه وسفید یا صفر و صد نیست!
بلکه نگاهی پیوستار گرایانه و کلی به امور دارند.
باید ترسید از انسان هایی که به دنبال کمالِ هرچیزی هستند!
همه اش به دنبال ۱۰۰ بودن… همان ها که برای ۱۰۰شدن و ۱۰۰ماندن همه چیز را حاضرند دوروبرشان پایین بکشند و نابود کنند!
همان هایی که به تو هم نمره می دهند و دائم قضاوتت می کنند! همان هایی ‌که تو را از کامل نبودن می ترسانند!
همان هایی که کنارشان دائم حس می کنی ممکن است دیگر به درد نخوری!

آن هم در این دنیای سراسر نقصان! مگر می شود با آن ها به جاهای خوبی رسید؟

انسان مگر می تواند، یک عمر نقشِ نمره صد داشتن و بهترین بودن را برایشان بازی کند؟!
یک جایی کم می آوریم… نمی شود..
من که نمی توانم همیشه ۱۰۰باشم… فکر کنم هیچ کسی نتواند همیشه بخشِ
صددرصد خوبش را به نمایش بگذارد! و بازی کردنِ این نقش برای افرادِ
بی اصالت، که در جبرانِ استثمارگرایانه بی اصالتیِ خویش، دیگران را وادار به کامل بودن می کنند،
بسیار طاقت فرساست. اصالت را در همان انسان هایی می توان
جست که، ساده می نویسند، ساده حرف میزنند، ساده می خندند، خودشان را سانسور نمی کنند و از همه چیز در حد اعتدال توقع دارند… اصالت یعنی از همه ی سختگیری ها
و جبران ها و ترس ها گذر کردن و رسیدن به سکونی دلنشین! در این سکون انتخاب ها ساده می شوند.


انسان ها ابزار نمی شوند. هدف ها دست یافتنی و ساده می شوند.

و معنای زندگی می شود باهم خندیدن. باهم شادبودن. باهم رفتن و باهم رسیدن.
اگر فردی را ملاقات کردین که به سادگی شاد می شود و با جرات شادی می بخشد؛
اهل قضاوت نیست و نیشِ زبان ندارد،شک نکنید به یکی از با اصالت ترین ها دست یافته اید.
به ظاهرِ ساده و لفظِ ساه اش توجه نکنید،او دریایی از تجربه های با ارزش
را پشت سر گذاشته و بدون ترس هر کدام را بخواهید، با شما درمیان خواهد گذاشت.

 

#لیلی_نعیمی
#روانشناس_بالینی
💎 @leilynaeemi 💎