تربیت منابع انسانی از طریق اموزش هوش اخلاقی

تربیت منابع انسانی با استفاده از اموزش هوش اخلاقی

 

امروزه سازمان ها و نهادها بیش از هر زمان دیگری بر اثربخشی اموزش هوش اخلاقی و ایجاد محیطی مملوازمسئولیت پذیری ،درستکاری،شفقت و همدلی،و دلسوزی پی برده اند.

پژوهش های گسترده ای درخصوص اینکه ایا هوش اخلاقی و به طور کلی رفتار انسان فراگرفتنیست یا ژنتیک صورت گرفته است.

پژوهش ها نشان دادند رفتار ادمی بر خلاف حیوانات بر روی ژن قرار نگرفته است؛

بلکه اموختنی است.

انسان ازلحظه تولد شروع به اموختن کرده و در واقع نیاز به اموزش را روی ژن خود دارد.

در واقع انسان ظرف نیازهای اساسی خود را بر روی ژن های خود دارد و باید اموزش ببیند که چگونه این ظرف ها را پر کند؟

یعنی باچه شیوه و اصولی؟

نیازهای اساسی انسان چیست؟

انسان پنج نیاز اساسی دارد:

  1. نیاز به بقا[نیاز به غذا،امنیت،مسکن،پول،فرزندو…]
  2. نیاز به قدرت[نیاز به شهرت،ثروت و…]
  3. نیاز به ازادی
  4. نیاز به عشق و احساس تعلق
  5. نیاز به تفریح

 

هر انسانی برای ارضای یکی از این نیازها مشغول به انجام کاری می شود؛

با اموزش هوش اخلاقی  افراد نگریستن همه جانبه را یاد می گیرند.

بدین صورت که اگر بخواهند خشنود زندگی کنند نبایدصرفا به ارضای یکی از نیازها بپردازند؛

زیرا ممکن است لذتی کسب نمایند اما احساس رضایتمندی و شادمانی بلند مدت از دست می رود.

در نتیجه افراد می باید از برخی رفتارهای خود جهت رسیدن به قدرت صرف نظر کنند.

یک کارمند اموزش دیده وبا هوش اخلاقی وهمچنین یک رئیس دارای هوش اخلاقی پیامدمسئولیت انتخاب شده توسط خود را پذیرفته و نسبت به کارفرما و زیردست خود احساس شفقت داردو همواره توانایی قرار دادن خود به جای دیگری را داشته و دلسوز و همدل میباشد.

درسازمانی که هوش اخلاقی افراد توسط اموزش های معین و مشخص تدارک دیده شده بعد از پژوهش های گسترده در این زمینه صورت گرفته باشد؛

روحیه همکاری و انگیزه باهم و در کنار هم ارتقا یافتن تقویت می شود.

پژوهش ها نشان می دهند:

افراد دارای هوش اخلاقی ،پنج نیاز خود را با در نظر گرفتن چهار اصل هوش اخلاقی ارضاء می کنند نه به شیوه خودپسندانه و غیر انسانی.

در ادامه بحث تربیت نیروی انسانی از طریق هوش اخلاقی می خوانیم:

چهار اصل جهانشمول هوش اخلاقی:

  1. مسئولیت پذیری [اندیشیدن به پیامد هر رفتاری قبل از انتخاب ان رفتار وپذیرفتن عاقبت کار]
  2. درستکاری [دانستن عمل درست و انجام عمل درست در همه زمان ها و همه مکان ها]
  3. شفقت و همدلی [همواره خود را به جای دیگران گذاشتن ]
  4. بخشش [بخشیدن خود و دیگران با در نظر گرفتن ضعف و محدودیت های انسانی]تربیت منابع انسانی

ادامه مطلب …

شایستگی اخلاقی چیست؟

شایستگی اخلاقی چیست؟

در این مقاله می پردازیم به تفاوت میان افردی که دارای هوش اخلاقی هستند و افرادی که اصول اخلاقی رامی شناسند.

صرف دانستن هوش اخلاقی سبب ایجاد شایستگی اخلاقی نمی شود.

چه بسیار افرادی که حتی خودشان در جایگاه اموزش اخلاق قرار داشته اند،ولی دارای شایستگی اخلاقی نبوده اند.

مکانیسم هایی از قبیل  توجیه کردن خود،تحریف پیامدها،برچسب زدن بر دیگران،فرافکنی ها،و…باعث می شوند تا افراد به راحتی ازپنوند زدن اصول اخلاقی با اعمال خود سر باز زده و احساس گناه نیز نداشته باشند.

هوش اخلاقی با ایجاد ظرفیت ذهنی دانسته های اخلاقی را به باورهای اخلاقی تبدیل می کند و اعتقادات جهان شمول اخلاقی را با اهداف و عملکردهای افراد پیوند می زند.

این موضوع باعث به وجود امدن چه ویژگی در انسان می شود؟

وقتی باورها،اعتقادات،انتخاب ها،اهداف واعمال فردی همسو با هم و در یک راستا باشند،تعارضات درون فردی ازبین رفته و فرد به یکپارچگی درونی دست پیدا می کند.

کاربرد هوش اخلاقی :

هوش اخلاقی :هوش اخلاقی  با ایجاد شایستگی اخلاقی و یکپارچگی شخصیت ،اصلی ترین اصل بهبودفردی است.

  هوش اخلاقی باعث بهبود کیفیت زندگی می شود.

با عث افزایش بهداشت روانی افذاد و سپس بهداشت روانی عمومی می شود.

معیارهای هوش اخلاقی:

مسئولیت پذیری

درستکاری

دلسوزی

بخشش

در مقاله ای دیگر،به این مهم می پردازیم که ایا هوش اخلاقی اموختنی است؟

برای مطالعه مقاله ی مرتبط اینجا کلیک کنید.

لیلی نعیمی

روانشناس و روانپژوهشگر

هوش اخلاقی ازمنظرامیرالمومنین علی علیه السلام

هوش اخلاقی از منظر اسلام:

امیرالمومنین علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام معیارهوش اخلاقی را این طور فرمودند: ادامه مطلب …